Inför en investering av ny kompressor hos ett företag utförde Frovena Service en förbrukningsmätning. Resultatet visade att företaget kunde investera i en 15 kw skruvkompressor istället för dagens 22 kw. Vilket resulterade i att så väl investeringen som elräkningen blev billigare.

3