Installation av en komplett ny anläggning. Här har vi även förberett för installation av ytterligare två kompressorer i framtiden.

23