Hos en kund i Borås har vi monterat upp dubbla system med Transair 63mm.
Ett system för luft som är torkad med kyltork och ett för luft torkad med adsorptionstork.

24 25 26 27