[ad_1]
Om du vill återvinna energi kan du be oss installera en HRS från FINI.
Med denna apparat kan du överföra värme från kompressorn till t.ex. varmvatten eller ditt värmesystem.

Just denna HRS är installerad hos Lesjöfors Fjäderfabrik AB så att de kan använda värmen i andra delar av lokalen.

Smart och miljövänligt!👍🏻
[ad_2]

Source